Persatuan Pengguna Pulau Pinang

Memberi suara kepada masyarakat...sejak 1970

Pengangkutan mampan 20 tahun lepas

 

Kami telah memperkatakan hal ini mengenai PENGANGKUTAN sejak 20 tahun yang lepas (Seminar Pengangkutan Mampan di Malaysia 2001). Masalahnya masih BERTERUSAN dan bertambah TERUK.

Untuk kita menikmati hak yang dijamin oleh perlembagaan kita terhadap kebebasan pergerakan, kita memerlukan sistem pengangkutan yang mampan, cekap dan murah. Ia mestilah membolehkan kita semua – tidak kira kaya, status, jantina dan ketidakupayaan - memenuhi keperluan untuk bergerak ke tempat kerja, rumah dan untuk melakukan aktiviti rekreasi dan sosial dengan lebih cekap pada harga yang munasabah, melalui penggunaan sumber yang lebih mampan dan tanpa kesan sampingan yang serius ke atas alam sekitar.

Hormati undang-undang dan jangan mengikatkan kerajaan dan rakyat kepada projek penambakan SRS

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) dan Sahabat Alam Malaysia (SAM) menggesa Kerajaan Negeri Pulau Pinang agar menghormati dan mematuhi proses perundangan berhubung Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (Environmental Impact Assessment - EIA) yang termaktub dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Environmental Quality Act - EQA). Pada masa kini terdapat rayuan di dalam Lembaga Rayuan yang ditubuhkan di bawah EQA yang mencabar kelulusan EIA tersebut oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS).

Tindakan menandatangani perjanjian bersama rakan kongsi penyampaian projek bagi projek SRS dan kenyataan Ketua Menteri Pulau Pinang semalam bahawa projek PSR akan dimulakan pada Februari tahun hadapan, meskipun rayuan tersebut belum didengar, adalah menghina hak rakyat yang diberikan oleh undang-undang. Kerajaan seharusnya ingat bahawa negara kita adalah negara berteraskan undang-undang.

PETANI PADANG TERAP HADAPI MASALAH SALIRAN : CAP

Lebih 100 petani di enam buah kampung dekat Kuala Nerang daerah Padang Terap, Kedah menghadapi masalah kerana sawah seluas 200 hektar yang mereka usahakan tidak mendapat bekalan air dan tidak mempunyai sistem saliran yang sempurna.

Kampung-kampung yang terlibat ialah Kampung Padang Gelanggang, Kampung Pokka, Kampung Lubuk Keriang, Kampung Lubuk Labi, Kampung Tanjung dan Kampung Tanah Merah.

Sunway Group Perlu ‘Cakap Serupa Bikin’ Dalam Mengutamakan Rakyat dan Bumi

Sahabat Alam Malaysia (SAM) mengalu-alukan ulasan yang dilaporkan media baru-baru ini oleh Pengerusi Sunway Group, Tan Sri Dr. Jeffrey Cheah berhubung perlunya pengulangan baharu pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan rakyat dan bumi; (lihat The Star, 2 Julai 2020).

Laporan media itu merujuk kepada komitmen Sunway Group terhadap agenda kelestarian dalam meneruskan Matlamat Pembangunan Mampan PBB (SDG) di rantau Asia.

 

Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tiada Kuasa Untuk Keluarkan Bon Tanpa Kelulusan Kerajaan Persekutuan

Kerajaan Negeri Pulau Pinang tiada kuasa untuk mengeluarkan bon bagi membiayai projek tebus guna tiga pulau bernilai RM11 bilion tanpa kelulusan Kerajaan Persekutuan. Artikel 111(2) Perlembagaan Persekutuan jelas bahawa Negeri dibenarkan untuk meminjam, bagi tempoh tidak melebihi lima tahun, daripada bank atau sumber kewangan lain hanya dengan kelulusan Kerajaan Persekutuan.

Seterusnya, di bawah Artikel 111(3), Negeri tidak seharusnya memberikan sebarang jaminan kecuali dengan kelulusan Kerajaan Persekutuan.

KAWASAN PEMBIAKAN KERANG SEMAKIN TERANCAM

Sahabat Alam Malaysia (SAM) menggesa pihak kerajaan menjalankan siasatan dan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah kawasan pembiakan kerang yang semakin terancam dan berkurangan ketika ini.

Keadaan yang berlarutan sejak 10 tahun yang lalu itu bukan saja menjejaskan sumber pendapatan nelayan dan bekalan untuk para pengguna tetapi pada masa yang sama harganya juga meningkat secara mendadak di pasaran.  Tinjauan SAM mendapati harga kerang ketika ini kini ada yang mencecah sehingga RM14.00/kg atau lebih.

 

Kempen Hidup Secara Sederhana

Slaid

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt